SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Ranglista e garave

 

 

 

Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues në nivel të Kosovës që nga viti 1991 ngjyrë bardhë
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues në nivel regjional – Gjilan Klubi "KUMRA" ngjyrë bardhë
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues të Shoqatës "DARDANIA" në Zvicër për vitin 2006, 2007 dhe 2008 ngjyrë bardhë
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues të Shoqatës "DARDANIA" në Zvicër për vitin 2009 ngjyrë bardhë
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues, garues të shoqatës "DARDANIA" në Zvicër, për vitin 2010 ngjyrë bardhë