Ranglista e garave

 

Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues në nivel të Kosovës që nga viti 1991
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues në nivel regjional – Gjilan Klubi “KUMRA”
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues të Shoqatës “DARDANIA” në Zvicër për vitin 2006, 2007 dhe 2008
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues të Shoqatës “DARDANIA” në Zvicër për vitin 2009
Ranglista e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) garues të Shoqatës “DARDANIA” në Zvicër për vitin 2010

ranglista-e-pellumbave-akrobatike-rrotullues-dynek-garues-te-shoqates-dardania-ne-zvicer-per-vitin-2013

ranglista-e-pellumbave-akrobatike-rrotullues-dynek-garues-te-shoqates-dardania-ne-zvicer-per-vitin-2014

ranglista-e-pellumbave-akrobatike-rrotullues-dynek-garues-te-shoqates-dardania-ne-zvicer-per-vitin-2015

ranglista-e-pellumbave-akrobatike-rrotullues-dynek-garues-te-shoqates-dardania-ne-zvicer-per-vitin-2016

ranglista-e-pellumbave-akrobatike-rrotullues-dynek-garues-te-shoqates-dardania-ne-zvicer-per-vitin-2017

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2018

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2019

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2020

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2021

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2022

Ranglista e pellumbave akrobatike rrotullues dynek garues te shoqates Dardania ne Zvicer per vitin 2023